parent nodes:


News

27-11-2023
Version 4.16 Add Mean in Control Chart, Add hint text to results

01-05-2023
Version 4.15 Fix window GRR stays on top, Legend RMS Graph

09-05-2022
Version 4.14 Fix amount of decimals Coefficient MLR, saving Win10 with , as decimal separator

31-05-2021
Version 4.13 Add Non coded axes in Response Surface Graph, Updated Individual dot plotFull version of Develve
For commercial use
75 EURO


Statistische software voor snelle en makkelijke analyse van onderzoeksdata. Toegespitst op wetenschap en R&D in een technische omgeving. Dit pakket helpt bij het analyseren van data en voorkomen van foutieve aannames. Het maakt statistisch onderzoek sneller en makkelijker.

Develve heeft geen verborgen menu's, alles is makkelijk toegankelijk, en resultaten zijn direct zichtbaar dit om de productiviteit te vergroten. Als voorbeeld zijn de verschillende type grafieken makkelijk te doorlopen en met een klik op de grafiek word een grotere versie zichtbaar. Wanneer twee data sets worden vergeleken is direct zichtbaar of deze gemiddeld en of in spreiding significant verschillen, ook wordt aangegeven of de steekproef grootte groot genoeg is. Dit alles om foute aannames te voorkomen.

Dit programma kan bijdragen aan het ontwikkelen van een robuust product met een hoge kwaliteit, met een minimaal aantal test samples.

Download u gerust de gratis versie om Develve uit te proberen

Statistiek

Design of experiments

Steekproef grote bepalenFuncties van het programma

Basis statistiek
Gemiddelde
Tellen van data n
STDEV
Mediaan
Cp Cpk % buiten tolerantie
Min/Max
Vergelijk met
Verschil
t-test
Wilcoxon–Mann–Whitney-test
Variantie F-test
Variantie Levene test
Anderson Darling normaal test
Correlatie test
Regressie
Steekproef grote bepalen
Kurtosis
Skewness
Filter
Box-Cox transformatie
Genereren van een distributie
proporsie berekening
Een weg Anova
Graphs
Design of experiments (DOE)
• tot 12 niveaus
• 10 herhalingen
Open standaard orthogonal matrix en full factorial matrixen
Interacties
Anova DOE
Confirmation run
Response grafieken
• Bereken de DOE uit een van de kolommen of uit alle kolommen van de tabel

SitemapSupport
Get the Free version
Contact